Handybat

 

HandyBAT-kørsel til visiterede brugere med virkning fra oktober 2022

 

Hvad er HandyBAT?

HandyBAT er et kollektivt trafiksystem baseret på dør til dør transport i taxi og eller vognmænds biler. Lige som du i vore busser må forvente at skulle køre sammen med andre, må du i HandyBAT også forvente at møde andre rejsende, selv om du kører i en taxi.

Bestil HandyBAT

 

Hvem kan komme med i ordningen?

  • Du skal være fyldt 18 år. 
  • Du skal have fast bopæl på Bornholm 
  • Du skal være så svært bevægelseshæmmet og anvende ganghjælpemidler f.eks. kørestol, rollator eller gangbuk, som er bevilget af kommunen.
  • Være blind eller svagtseende med en synsstyrke på 10% (6/60) eller mindre inklusive personer med komplikationer - fx synsfeltindskrænkning - der gør, at man ser mindre end 10 %.

 

Hvordan søger man?

Handicappede, der ønsker at deltage i kørselsordningen, skal henvende sig til Bornholms Regionskommune, Center for Ældre, Visitation, Ullasvej 17, 1. sal, 3700 Rønne. Telefon 56 92 60 50 eller skriftligt.

 

Hvad koster det?

Du vil modtage et girokort på abonnement på 300,- kr. som betales en gang årligt. Derudover vil du blive opkrævet for det faktiske antal km., du har kørt, (dog mindst 10 km./tur).

Når du vælger at køre en tur, beregner HandyBAT-systemet korteste vej i km imellem afhentningsstedet og målet, selv om du rent faktisk kører en omvej af hensyn til andre kunder, der kører i samme bil.

Dette beregnede antal km, dog minimum 10 km pr. tur vil blive opkrævet kvartalsvis bagud af Kørselskontoret.

 

Hjælpere og ledsagere i HandyBAT

I HandyBAT kan du blive visiteret til gratis hjælper, hvis det efter kommunens vurdering er en forudsætning for, at du kan komme fra hjemmet til bilen. Chaufføren er alene ansvarlig for den handicappede under kørslen og ved ind- og udstigning.

Øvrige ledsagere kan medtages mod km-betaling svarende til den, som du selv betaler. Dette opkræves via din kvartalsopgørelse.

 

Hvor mange ture kan man køre i HandyBAT?

I HandyBAT vil du kunne køre op til 104 ture. pr. år til prisen 2,75 kr./km.

 

Hvordan bestiller man en tur i HandyBAT?

Du bestiller din ud- og hjemkørsel på BAT´s Kørselskontor på telefon: 56 92 37 45 på alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00. Dog skal kørslen bestilles senest hverdagen før, du skal ud at køre. Ture til weekenden skal bestilles fredag inden kl. 15.00. Du kan også bestille din tur på BAT´s hjemmeside www.bat.dk/bestilling-til-handybat/ hvor du kan udfylde formularen til HandyBAT bestilling. Ved bestilling via hjemmesiden, vil Kørselskontoret fremsende en bekræftelse på din bestilling. Bekræftelsen vil blive afsendt i kontorets åbningstid. 

 

Ønskes et bestemt afhentningstidspunkt

Skal det oplyses ved bestilling af kørsel. Du kan i HandyBat forvente at blive afhentet 15 minutter før det aftalte tidspunkt. Hvis ikke andet er oplyst vedrørende afhentningstidspunktet så skal man være klar en time før ankomsttidspunktet. I HandyBAT vil man bestræbe sig på at komme så tæt på det ønskede afhentningstidspunkt som muligt. 

 

Ønsker du at være fremme inden et seneste ankomsttidspunkt.

Kan HandyBAT også klare det. Afhentningstidspunktet vil blive meddelt ved bestillingen.

 

HandyBAT ved rejser over vandet

I HandyBAT kan du også bestille kørsel i det øvrege Danmark f.eks transport fra/til Kastrup lufthavn eller Køge færgehavn og Københavns Hovedbanegård eller Rigshospitalet, samt private adresser.

Ture uden for Bornholm skal bestilles hurtigst muligt, dog senest 3 dage før kørslen skal afvikles. Der er andre tidsfrister i forbindelse med jul og nytår, som er 3-4 uger før jul for at være sikker på at der kan bookes en vogn.

 

Misbrug af din HandyBAT-konto

Din HandyBAT-konto er personlig og kan ikke benyttes af 3. mand. Vi henholder os ret til at bede om legitimation.

 

Ophør af kundeforhold

Du vil altid kunne melde dig ud af HandyBAT ved henvendelse til kørselskontoret.