Ungdomskort

OBS: Vær opmærksom på at bestille den rigtige type ungdomskort

 

Hvad er et Ungdomskort

Ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted. På Bornholm gælder Ungdomskortet i alle takstzoner, dvs. hele Bornholm.

Du kan få et Ungdomskort, hvis du opfylder betingelserne, herunder at du går på en godkendt uddannelse. Går du ikke på en godkendt uddannelse, men er 16-19 år, kan du alligevel få Ungdomskort. På www.ungdomskort.dk kan du læse mere om betingelserne for Ungdomskort.

Ungdomskortet fungerer som et periodekort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen.

 

Elever på en godkendt ungdomsuddannelse (f.eks. STX, HTX, HHX, HF) skal selv hente godkendelsen (se nedenfor). Du skal derfor først gå til trin 1 på www.Ungdomskort.dk.

På visse uddannelser er eleven ikke forhåndsgodkendt, og eleven skal gå til trin 1 og anmode om en godkendelse, som uddannelsesstedet derefter skal godkende.

Alle 16-19-årige har ret til Ungdomskort, hvis de er fyldt 16 år. Gå direkte til trin 2 på www.Ungdomskort.dk.

Elever på 10. klasseskolen kan få Ungdomskort betalt af BRK. Dette bestilles på trin 2.
 

 

Ansøgning om Ungdomskort

 

Ansøgning om Ungdomskort for elever på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser sker i 2 trin.

Der er link til begge trin fra forsiden på www.Ungdomskort.dk.

Ved tilmelding skal der benyttes MitID.

 

Trin 1 (Bliv godkendt til Ungdomskort):
Er du under uddannelse, skal du godkendes i trin 1, før du kan få et Ungdomskort.
Du skal gå ind og kontrollere oplysninger om din adresse og dit uddannelsessted. Husk at godkende disse oplysninger, inden du forlader siden.
Husk at logge af, før du fortsætter.

 

Trin 2 (Bestil og betal hos trafikselskaberne): 
Når du er godkendt, kan du bestille/betale Ungdomskortet.
Hvis du går på en godkendt uddannelse, skal du hente godkendelsen under trin 1, inden du bestiller Ungdomskortet under trin 2.
Husk at vælg den korrekte kort/pris, når du bestiller ungdomskortet på trin 2.
BAT refunderer ikke kort, som kunden har bestilt grundet forkert valg under trin 2.

Er du 16-19 år (og uden for uddannelse), kan du gå direkte til trin 2.

 

Du kan kun bestille perioder, som følger et kvartal.

Hvis du ønsker kort til juli måned, husk at bestille denne periode med. Hvis din ungdomsuddannelse slutter i juni måned, har du normalt ret til at købe Ungdomskort i den følgende måned.

 

Priser

*  Du er 16-19 år og uden for uddannelse: Pris 22,10 kr. pr. dag (2024-pris).

*  Du er studerende på en videregående uddannelse: Pris 22,10 kr. pr. dag (2024-pris).

*  Du er elev på en godkendt uddannelse: Pris 13,94 kr. pr. dag (2024-pris).

 

Betaling

Ungdomskort betales med betalingskort samt MobilePay.

Oplysninger og vejledning sendes nogle dage før første gyldighedsdag til den e-mail adresse, som kunden har oplyst på mitUngdomskort.dk.

Når du har betalt for dit Ungdomskort, vil kortet blive produceret med det samme og ligger klart til din afhentning hos BAT, Munch Petersens Vej 2, Rønne.
Har du bestilt forsendelse af kortet, vil kortet blive afsendt 1. hverdag efter betalingen er gennemført og herudover skal du tillægge postens leveringstid, som normalt er 7 hverdage.

 

Gyldighedsområde

Et Ungdomskort udstedt af BAT giver ret til fri transport inden for takstområdet, dvs. alle BAT's zoner på Bornholm.
Et Ungdomskort udstedt af BAT giver dig også rabatter og fordele i det øvrige land, når du rejser med bus og tog. Kontakt det trafikselskab du skal rejse med, for at høre om dine muligheder. Se kontakt oplysninger på trafikselskaberne her.

Ungdomskort udstedt af andre trafikselskaber giver ret til at rejse på børnetakst hos BAT.

 

Erstatningskort

Udstedelse af erstatningskort, f. eks. når Ungdomskortet er bortkommet, koster 100 kr. i gebyr.
Det oprindeligt udstedte kort må ikke benyttes.
Et bortkommet Ungdomskort skal indleveres til BAT, hvis det genfindes.

 

Refusion

En ikke benyttet restperiode på et Ungdomskort kan refunderes, dog kan de første 30 dage ikke refunderes.
Refusion beregnes fra dagen efter, at kortet er indleveret til BAT.
Der fratrækkes et gebyr på 100 kr.