Ungdomskort

 

OBS: Bestil den rigtige type ungdomskort

 

Elever på en godkendt ungdomsuddannelse (f. eks. STX, HTX, HHX) skal selv hente godkendelsen (se nedenfor), og denne type Ungdomskort koster 13,51 kr./dag (2023-pris)og du skal først gå til trin 1 på www.Ungdomskort.dk.

På visse uddannelser er kunden ikke forhåndsgodkendt, og kunden skal gå til trin 1 og anmode om en godkendelse, som uddannelsesstedet derefter skal godkende.

Alle 16-19-årige har ret til Ungdomskort, hvis de er fyldt 16 år. Dette kort koster 21,41 kr./dag(2023-pris)  Gå direkte til trin 2 på www.Ungdomskort.dk.

Elever på 10. klasseskolen kan få ungdomskort betalt af BRK.
 

Tilmelding: 

Ved tilmelding skal der benyttes MIT-ID

Tilmelding for elever på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser sker i 2 trin.

Der er link til begge trin fra forsiden på www.Ungdomskort.dk.

Trin 1: Du skal være godkendt hos Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte. Du skal gå ind og kontrollere oplysninger om din adresse og dit uddannelsessted. Husk at godkende disse oplysninger, inden du forlader siden.
Husk at logge af, før du fortsætter.

Trin 2: Du skal bestille dit Ungdomskort på mitUngdomskort.dk

Går du på en ungdomsuddannelse, der giver ret til Ungdomskort til 13,51 kr./dag (2023-pris) skal du være opmærksom på, at du bestiller dette kort og ikke det kort, som 16-19-årige generelt har ret til. Dette kort koster 21,41 kr./dag (2023-pris) 

Hvis du ønsker kort til juli måned, husk at bestille denne periode med. Hvis din ungdomsuddannelse slutter i juni måned, har du normalt ret til at købe Ungdomskort i den følgende måned.

Er du 16-19 år og ikke går på en ungdomsuddannelse (f. eks. hvis du går i 10. klasse), er du i forvejen godkendt og kan gå direkte til bestilling af kort på mitUngdomskort.dk. Denne type Ungdomskort koster kr. 21,41 kr./dag (2023-pris) 

Du kan kun bestille perioder, som følger et kvartal.
 

Betaling

Ungdomskort betales med betalingskort samt mobilpay.

Oplysninger og vejledning sendes nogle dage før første gyldighedsdag til den email-adresse, som kunden har oplyst på mitUngdomskort.dk.

Og efter at betaling er registreret hos BAT produceres kortet.

 

Gyldighedsområde

Et Ungdomskort udstedt af BAT giver ret til fri transport inden for takstområdet, dvs. alle BAT's zoner.

Desuden giver Ungdomskort ret til at rejse på børnetakst indenfor et takstområde i de øvrige trafikselskaber samt på togbilletter.

Ungdomskort udstedt af andre trafikselskaber giver ret til at rejse på børnetakst hos BAT.

 

Priser 2023:

Elever på en ungdomsuddannelse har ret til Ungdomskort til kr. 13,51 pr. dag. 

For studerende på en videregående uddannelse er prisen kr. 21,41 pr. dag.

Og for personer i aldersgruppen 16-19 år er prisen ligeledes kr. 21,41 pr. dag.

 

Erstatningskort

Udstedelse af erstatningskort, f. eks. når kortet er bortkommet, koster kr. 100,00.
Det oprindeligt udstedte kort må ikke benyttes.
Et bortkommet kort skal indleveres til BAT, hvis det genfindes.

 

Refusion

En ikke benyttet restperiode på et Ungdomskort kan refunderes.
De første 30 dage kan ikke refunderes.
Refusion beregnes fra dagen efter, at kortet er indleveret til BAT.
Der fratrækkes et gebyr på kr. 100,00.