Rejseregler

Rejsekort kan IKKE benyttes på Bornholm.

 

Kontrolafgift

Passagerer som, ved særlig billetkontrol på busserne, ikke har gyldig billet eller kort, skal betale en kontrolafgift på 750/375 kr. Det er altid passagerens eget ansvar at være korrekt billetteret.

Kontrolpersonalet er udstyret med et særligt legitimationskort.

Rejsegaranti:

I nogle tilfælde kan du få refunderet udgift til taxi, hvis din busforbindelse svigter. Rejsegarantien gælder kun for planlagt kørsel. Den gælder ikke, hvis der er sket ændringer i kørslen, som BAT i god tid har varslet via nye køreplaner, annoncering, plakater eller på hjemmesiden.

Garantien gælder ikke ved force majeure, altså når forsinkelsen skyldes forhold ude fra, som BAT ingen indflydelse har på, og hvor du som passager bør vide, at der kan ske aflysninger og forsinkelser.

Force majeure kan f.eks. være:

Arbejdsnedlæggelser og blokader
Dårlige vejrforhold, som f.eks. kraftig sne, fygning, orkan osv.
Trafikproblemer affødt af f.eks. vejarbejde, trafikuheld og Folkemøde.
Trafikproblemer affødt af trængsel i højsæsonen (gælder alene rute 7 og 8)

Du skal planlægge rejsen, så du har rimelig tid til at skifte bus.

Korrespondance til andre aktører i den kollektive trafik er ikke omfattet. Det vil sige, at hvis du rejser videre med f.eks. færge eller fly, er denne del af rejsen ikke omfattet af rejsegarantien.

I alle andre situationer er du som udgangspunkt dækket af BAT's rejsegaranti.

Læs mere her: BAT's rejsegaranti-folder og BAT-taxirefusionsskema.

Børn
En voksen kan på klippekort/kontantbillet/periodekort medbringe op til to børn under 12 år gratis
En pensionist kan på klippekort/kontantbillet/periodekort medbringe et barn under 12 år gratis
Et barn under 16 år kan på klippekort/kontantbillet/periodekort medbringe et barn under 12 år gratis
Et barn under 12 år der rejser alene, betaler børnetakst.
Der kan ikke medbringes børn gratis på følgende billettyper: Skolekort, Gruppebillet, Børnehavekort og Ungdomskort. 

Pensionister

Pensionister kan køre på de for børn gældende vilkår på samtlige ruter under BAT.

Pensionister skal på forlangende kunne legitimere sig med navn og fødselsdag.

Er du over 67 år, er gyldig legitimation f. eks. kørekort, sundhedskort/sygesikringsbevis.

 

Aldersgrænsen for adgang til pensionistrabat hæves til 67 år pr. 1 juli 2022.
Pensionister der allerede har et gyldigt periodekort i BAT´s webshop, har fortsat lov til at købe/forny deres kort til pensionist takst efter d. 01.07.22. 

For kontantbilletter gælder aldersgrænsen på 67 år. 

Kunder der modtager tidlig alderspension (Arne pension) kan køre på de for børn gældende vilkår.
Der skal kunne fremvises et særligt Legitimationskort for førtidspensionister, eller tidlig alders pensionister som udstedes af BAT. 

Hvis du modtager dansk førtidspension (herunder også seniorførtidspension, seniorpension og brøkpension), kan du få DSB Legitimationskortet gratis i DSB Salg & Service og 7-Eleven på stationerne, når du viser dokumentation for førtidspension og afleverer et pasfoto.

Bornholmske førtidspensionister kan ved henvendelse til BAT på Munch Petersens Vej 2, Rønne. få udstedt et legitimationskort der kun er gyldigt til kørsel med BAT's busser. Du skal medbringe dokumentation for førtidspension. Foto tages af BAT's personale.  

Dokumentation er én af følgende og max 1 år gammel: 

-Seneste udbetalingsbrev (Udsendes årligt)
-Seneste udbetalingsmeddelelse (Udstedes månedligt)
-Udfyldt blanket fra kommunen hvoraf navn, CPR-nummer og kommunens stempel fremgår
-Du kan vise dokumentationen elektronisk, i så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

 

Blinde og stærkt svagtseende

Blinde og stærkt svagtseende samt deres ledsager kan mod forevisning af gyldigt medlemsbevis til Dansk Blindesamfund rejser på hver deres børnebillet kontant.
Førerhunde der er forsynet med emblem, kan medtages gratis.

Ledsagerkort Danmark

Rejsende samt deres ledsager rejser på hver deres børnebillet kontant.

Børnehaver

Børnehaver, skolefritidsordninger eller lignende institutioner med børn under 10 år, og som kun har få voksne ledsagere betaler normal takst for de voksne samt en voksenbillet for hver påbegyndt gruppe af 4 børn uanset alder, d.v.s. børn under 4 år regnes med.
Endvidere tilbydes børnehavekort. (Gyldigt 1 år).

Soldater

Værnepligtige kan benytte DSB´s Rejsekort for værnepligtige til fribefordring på hele Bornholm.

Hunde m.v.

Førerhunde - se under "Blinde og stærkt svagtseende"
Service hunde medtages gratis. Skal være forsynet med blå ID-vest, med teksten "servicehund på arbejde"

Småhunde, katte, fugle og andre smådyr kan medtages gratis i alle busser, når de er anbragt i tasker, kurve eller lignende af normal størrelse (60x60x30 cm), og når de forbliver i tasken eller kurven under hele rejsen.
For større hunde og hunde i særlig ”hundevogn” betales børnepris. Der må højst medtages en hund i snor eller i ”hundevogn” pr. kunde.
Chaufføren kan afvise hunde og andre dyr som skønnes at være til gene for passagererne.

Foldecykler og (el)løbehjul

Du må gerne medtage foldecykler og (el)løbehjul, der fylder mindre end 30 x 60 x 100 cm, uden køb af en cykelbillet.

Cyklen / løbehjulet skal transporteres sammenfoldet under hele rejsen.

(El)løbehjul, der ikke overholder disse krav, skal overholde øvrige regler for cykelmedtagning.

Gyldighed togbillet 

En togbillet er kun gyldig til en busrejse på Bornholm såfremt der på billetten er anført:
"Til Rønne (Alle)"
på den på togbilletten anførte dato.

DSB-billetten kan benyttes til en fremadskridende rejse i forbindelse med færgeankomst/afgang. Omstigning kan ske. Rejse inklusiv omstigning må ikke overstige 120 min.

Gruppebilletter udstedt af DSB giver ikke pladsreservation på BAT's rutenet.

Tillægsbillet til BAT med Kombardo Expressen.

BAT-tillægsbilletten kan du benytte til alle BAT-bussernes destinationer på Bornholm når du rejser med Kombardo Expressen. Tillægsbilletten giver adgang til én enkeltrejse og er gyldig i to timer før afgang fra Bornholm eller to timer efter ankomst til Bornholm. Medbringes cykel kræver dette en separat cykel billet til BAT bussen. 

Henvisninger og klagemuligheder

Der henvises til EU Forordning Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om
buspassagerers rettigheder som kan findes hér: https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/42013690-354a-4289-b094-cef215ad6534/language-da

Ligesom det altid er muligt at klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ved afgørelser truffet af BAT, hvor klager ikke får medhold. Dette kan gøres hér: http://www.abtm.dk/

Rejsereglerne udgives af DSB, Arriva Tog og Metroselskabet I/S, samt Trafikselskabet Movia,
BAT, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab i henhold til "Jernbaneloven" og
"Lov om trafikselskaber".

De fælles landsdækkende rejseregler gælder for rejser med ovenstående selskaber i Danmark. Det vil sige rejser med bus, tog og metro. 

Klik her for de fælles landsdækkende rejseregler