Børnehavekort

Børnehavekortet koster 5000 kr.
Børnehavekort udstedes til børnehaver, skolefritidsordninger eller lignende pasningsordninger med børn under 10 år.
Kortet udstedes som et Børnehavekort, gældende i 1 år.
Kortet kan kun købes på www.bat.dk
Kortet er påført institutionens navn, adresse, gyldighedsperiode samt at det er gyldigt til 16 børn + 3 voksne.

Kortet gælder i alle zoner mandage-fredage i institutionens åbningstid for grupper på op til de på kortet anførte antal personer.

Mindst 1 voksen og 1 barn skal rejse samtidig.
Ved grupper på 15 personer og derover, der rejser sammen, skal der ske anmeldelse i henhold til gældende bestemmelser for grupper