Rejsekort og Rejseplans kundetilfredshedsanalyse 2023

 

For sjette år i træk har Rejsekort og Rejseplan A/S gennemført deres årlige, landsdækkende undersøgelse af kundetilfredsheden med de kollektive transportselskaber i Danmark. Den landsdækkende undersøgelse er gennemført online og omfatter godt 12.000 kunder, som minimum en gang årligt benytter kollektiv transport.

Undersøgelsen belyser tilfredsheden i den kollektive transport på tværs af bus, tog, letbane og metro i hele Danmark - både i forhold til, hvordan kunderne generelt oplever den kollektive transport, og hvordan de oplever de enkelte selskaber og transportmidler.

For BATs vedkommende har 412 passagerer deltaget i kundetilfredshedsanalysen, hvor 26 procent af de adspurgte er heavy users (rejsefrekvens dagligt/næsten dagligt og 3-4 dage om ugen), 37 procent er medium users (rejsefrekvens 1-2 dage om ugen og 1-3 dage om måneden) samt 37 procent er light users (rejsefrekvens 1-5 dage hvert halve år og ca. én dag om året).

Tilfredsheden med BAT er på flere parametre faldet, fx rengøring af bussen, som er faldet fra 7,58 i 2022 til 6,33 i 2023 på en 11-punkts-skala. Sammenligner man med landsplanet, så ligger BAT på samme niveau som de øvrige trafikselskaber på dette parameter. Ser man på tilfredsheden med at få en siddeplads, er niveauet faldet fra 2022 fra 7,98 til 7,50 i 2023, dog ligger BAT i dette tilfælde væsentlig højere end det øvrige Danmark.

 

Hent kundetilfredshedsundersøgelsen her

 

God læselyst.

 

Kontakt

Trafikselskabet BAT
+ 45 56 95 21 21
post@bat.dk