BAT's strategi- og udviklingsplan 2021 - 2026

 

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har på møde den 16. december 2021 godkendt en strategi- og udviklingsplan for BAT for 2021-2026.

Du kan læse BAT's strategi- og udviklingsplan for 2021-2026 her.