Pensionister

Pensionister kan køre på de for børn gældende vilkår på samtlige ruter under BAT.

Pensionister skal på forlangende kunne legitimere sig med navn og fødselsdag.

Er du over 67 år, er gyldig legitimation f. eks. kørekort, sundhedskort/sygesikringsbevis.

Hvis du modtager førtidspension (herunder også seniorførtidspension, seniorpension og brøkpension), kan du få DSB Legitimationskortet gratis i DSB Salg & Service og 7-Eleven på stationerne, når du viser dokumentation for førtidspension og afleverer et pasfoto.

Bornholmske førtidspensionister kan ved henvendelse til BAT på Munch Petersens Vej 2, Rønne. få udstedt et legitimationskort der kun er gyldigt til kørsel med BAT's busser. Du skal medbringe dokumentation for førtidspension. Foto tages af BAT's personale.  

Dokumentation er én af følgende og max 1 år gammel: 

-Seneste udbetalingsbrev (Udsendes årligt)
-Seneste udbetalingsmeddelelse (Udstedes månedligt)
-Udfyldt blanket fra kommunen hvoraf navn, CPR-nummer og kommunens stempel fremgår
-Du kan vise dokumentationen elektronisk, i så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

 

Ændringer fra 1. juli 2022

Aldersgrænsen for adgang til pensionistrabat hæves til 67 år pr. 1 juli 2022.
Pensionister der allerede har et gyldigt periodekort i BAT´s webshop, har fortsat lov til at købe/forny deres kort til pensionist takst efter d. 01.07.22. 

For kontantbilletter gælder aldersgrænsen på 67 år. 

Kunder der modtager tidlig alderspension (Arne pension) kan køre på de for børn gældende vilkår.
Der skal kunne fremvises et særligt Legitimationskort for førtidspensionister, eller tidlig alders pensionister som udstedes af BAT.