Pensionister

Folkepensionister
1. juli 2022 hæves aldersgrænsen for pensionister til 67 år, så den følger den faktiske pensionsalder. Det sker i forlængelse af Folketingets løbende regulering af folkepensionsalderen. Dvs. at du fremover skal være fyldt 67 år for at kunne rejse til børnetakst på Bornholm.

 

Øvrige pensionist grupper
Kunder der modtager tidlig alderspension (Arne pension), kan køre på de for børn gældende vilkår.

Det samme gælder for kunder der modtager førtidspension (herunder også seniorførtidspension, seniorpension og brøkpension).

 

Legitimation
Pensionister skal på forlangende kunne legitimere sig med navn og fødselsdag.
Er du fyldt 67 år, er gyldig legitimation f. eks. kørekort, sundhedskort eller pas.

Bornholmske førtidspensionister og bornholmere der modtager tidlig alderspension (Arne pension) kan ved personlig henvendelse til BAT på Munch Petersens Vej 2, Rønne få udstedt et legitimationskort, der kun er gyldigt til kørsel med BAT's busser.

Du skal medbringe dokumentation for modtagelse af førtidspension eller tidlig alderspension. Foto tages af BAT's personale.  

Dokumentation er én af følgende og må max være 1 år gammelt: 

  • Seneste udbetalingsbrev (Udsendes årligt)
  • Seneste udbetalingsmeddelelse (Udstedes månedligt)
  • Udfyldt pensionsbevis fra kommunen hvoraf navn, CPR-nummer og kommunens stempel fremgår
  • Du kan vise dokumentationen elektronisk, i så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

 

DSB Legitimationskort
Hvis du modtager førtidspension (herunder også seniorførtidspension, seniorpension og brøkpension), kan du få DSB Legitimationskortet gratis i DSB Salg & Service og 7-Eleven på stationerne, når du viser dokumentation for førtidspension og afleverer et pasfoto.