Klippekort


Klippekort kan købes på kortsalgsstederne samt på bat.dk Der sælges
følgende klippekort:
10 rejser: 1 zone til børnetakst
10 rejser: 1 zone til voksentakst
10 rejser: 2 zoner til voksentakst
10 rejser: 3 zoner til voksentakst
10 rejser: 4 zoner til voksentakst
10 rejser: 5 zoner til voksentakst (alle zoner)
Omfatter rejsen flere zoner end 1 klip på kortet giver ret til, kan zonegyldigheden udvides ved
flere samtidige klip, samtidig forlænges tidsgyldigheden som anført på kortene.
Klippekort 1 zone barn må kun benyttes af børn 12-15 år (incl.), børn under 12 år, der rejser
alene, pensionister samt indehavere af DSB-legitimationskort.
Såfremt børn benytter klippekort til voksentakst, udvides tidsgyldigheden som anført på kortene.
Flere personer, som rejser sammen, kan benytte samme klippekort, idet der klippes for hver
person. Personer kan også dele klip, f.eks. 3 voksne kan køre bybus på et 3 zoners klip.
Klippekortet skal klippes ved rejsens begyndelse i automaten i bussen. Automaten klipper et
felt på kortet fra og stempler klokkeslæt, dato og påstigningszone.
Beskadigede klippekortet godtgøres ikke hos chaufføren. Passagererne henvises til at få sådanne kort byttet efter gældende regler ved henvendelse til BAT, Administrationen, Munch
Petersens Vej 2, 3700 Rønne.
Passagerer med beskadigede klippekort, som ikke ønsker at købe nyt kort,
må løse billet.
Ubenyttede klip refunderes ikke.
Ubenyttede klip mister ikke deres gyldighed ved takstændringer.
Klippekort er kun gyldige med korrekt værdiafstempling på forsiden.