Klippekort

Klippekort kan købes på kortsalgsstederne samt på bat.dk

Der sælges følgende klippekort: 
10 rejser: 1 zone til børne/pensionist takst 55 kr.
10 rejser: 1 zone til voksentakst 100 kr.
10 rejser: 2 zoner til voksentakst 165 kr.
10 rejser: 3 zoner til voksentakst 230 kr.
10 rejser: 4 zoner til voksentakst 285 kr.
10 rejser: 5 zoner til voksentakst (alle zoner) 335 kr.

Omfatter rejsen flere zoner end 1 klip på kortet giver ret til, kan zonegyldigheden udvides ved flere samtidige klip, samtidig forlænges tidsgyldigheden som anført på kortene.

Klippekort 1 zone barn må kun benyttes af børn 12-15 år (incl.), børn under 12 år, der rejser alene, pensionister samt indehavere af BAT legitimationskort eller DSB-legitimationskort.

Såfremt børn benytter klippekort til voksentakst, udvides tidsgyldigheden som anført på kortene.

Flere personer, som rejser sammen, kan benytte samme klippekort, idet der klippes for hver person. Personer kan også dele klip, f.eks. 3 voksne kan køre bybus på et 3 zoners klip.

Klippekortet skal klippes ved rejsens begyndelse i automaten i bussen. Automaten klipper et
felt på kortet fra og stempler klokkeslæt, dato og påstigningszone.

Beskadigede klippekort byttes efter gældende regler ved henvendelse til BAT, Administrationen, Munch
Petersens Vej 2, 3700 Rønne.

Ubenyttede klip refunderes ikke.
Ubenyttede klip mister ikke deres gyldighed ved takstændringer.
Klippekort er kun gyldige med korrekt værdiafstempling på forsiden.