persondata

Privatlivspolitik og persondata

Privatlivspolitikken er gældende for:

BAT
Munch Petersensvej 2

3700 Rønne

www.BAT.dk

 

Indsamling og anvendelse af information
Når du anvender BAT MobilShop i Rejseplanen App til billetkøb, skal du oprette en profil, hvor du oplyser for- og efternavn og e-mail. Oplysninger gemmes på en ekstern sikker server og kun udvalgt personale hos BAT har adgang til dine personlige oplysninger.

BAT MobilShop i Rejseplanen App skal have adgang til følgende funktionaliteter. Placering, billeder, kamera og oplysninger om Wi-Fi-forbindelse.

Adgang til placering sikrer, at brugeren placeres ved det korrekte stoppested i forbindelse med køb af billet, brug af klip eller køb af periodekort.

Adgang til billeder og kamera skal anvendes i forbindelse med billede til periodekort. Her kan der enten bruges et billede fra din enhed, eller kameraet kan bruges til at tage et billede.

Oplysninger om Wi-Fi-forbindelse sikrer, at Appén kan anvende en Wi-Fi-forbindelse, hvis en sådan er tilgængelig.

Det er muligt at besøge BAT MobilShop i Rejseplanen App uden at afgive personlige oplysninger. Det er ligeledes muligt at foretage køb af enkeltbilletter og klippekort uden at skulle oprette en konto. Der skal dog ved alle køb indtastes navn og e-mail af hensyn til modtagelse af kvittering for købet. Ved anonyme køb gemmes dine oplysninger ikke, og vi kan derfor ikke give dig den samme service, som ved et registreret køb fra en profil, hvis du har problemer med dit køb.

Oplysningerne bruger vi til at sælge/give dig den ønskede ydelse og/eller service i forbindelse hermed, samt til statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre, således at vi kan forbedre vores services..

Videregivelse
BAT videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Dog kan BAT være forpligtet til at videregive personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

Kontakt vedr. personoplysninger
Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst hvilke oplysninger, som er registreret om dig hos BAT, ligesom du til hver en tid har ret til at bede om at få dine personlige oplysninger slettet. Såfremt du ønsker dette, skal du rette skriftlig henvendelse til:

BAT
Munch Petersensvej 2

3700 Rønne

Mrk. privatliv

 

Hvis det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Opdateret 20.november 2017