Nye restriktioner fra d. 6. jan 2021 Begrænset kapacitet, benyt midterdøren

6. januar 2021

BAT foretager ændringer i forhold til kørsel i busserne

 

I forlængelse af statsministerens pressemøde 5. januar og de skærpede restriktioner som blev meldt ud her, har BAT valgt at foretage følgende ændringer.

Fra 6. januar kan man igen ikke bruge fordøren i BAT’s busser. Samtidig vil busserne køre med mere begrænset kapacitet, så de kun fyldes maksimalt halvt op. Forreste sæderække vil fortsat være afspærret for brug. Tiltagene tages for at passe ekstra godt på chauffører og kunder i den ekstraordinære situation, som landet befinder sig i. Regional- og Bybusser kører efter normal køreplan.

 

De skærpede restriktioner gør at BAT skal passe ekstra godt på de der benytter den kollektive trafik – både chauffør og passagerer. For at sikre at der kan holdes afstand mellem chauffør og passagerer, lukkes fordøren for indstigning. Der vil være ind- og udstigning ved midterdør. BAT henstiller til at passagerer viser hensyn, så de der skal med bussen, venter med at stige ind, til eventuelle udstigende passagerer har forladt bussen.

 

Samtidig begrænser vi kapaciteten i busserne, så det kun er hvert andet sæde der må benyttes. Rejser man sammen, kan man naturligvis fortsat sidde sammen. I forbindelse med morgenkørsel til Campus og skolerne - og igen om eftermiddagen, er afstandskravene lempede fra den 15. marts.

 

Skal man bruge klippekort, så er vi i gang med at flytte automaterne til midterdøren. Det vil tage noget tid at flytte alle automater, så hvis der ikke er en automat ved  midterdøren, så lad være med at gå op til chaufføren. BAT henstiller til at man klipper på et senere tidspunkt.

 

Selvom kunderne ikke har adgang via fordøren, vil døren fortsat åbne for at sikre en god luftcirkulation i bussen.